Veiligheid

 

Verklaring over de veiligheid van online betalen

Bij het betalen op onze webshop gebruikt u Adyen – een geavanceerd systeem voor  veilig gebruik van betaalkaarten op het internet.

Adyen  waarborgt volledige geheimhouding van de gegevens van uw betaalkaart vanaf het moment dat u het Adyen -betaalformulier invult. De betalingsgegevens worden gecodeerd doorgestuurd vanaf uw webbrowser naar de bank, die uw kaart heeft uitgegeven. Onze webshop komt nooit in contact met het geheel aan gegevens op uw betaalkaart. De gegevens zijn zelfs ontoegankelijk voor medewerkers van het Adyen -systeem. Een geïsoleerde kern draagt gevoelige gegevens zelfstandig over en beheert die op een volledig veilige wijze.

Adyen acht alle verzamelde informatie bankgeheim en behandelt die dusdanig. Informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor die bedoeld is. Uw gevoelige gegevens zijn volledig veilig. De privacy wordt gewaarborgd door een ultramodern beveiligingsmechanisme. Verzameld worden alleen gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht conform de veeleisende procedurele regels voor online betalingen.

Veiligheidscontroles en operatieve procedures toegepast op onze infrastructuur waarborgen de huidige betrouwbaarheid van het Adyen -systeem. Het veiligheidsniveau van het beveiligingssysteem van uw betaalkaartgegevens wordt permanent onderhouden en verbeterd door het hanteren van strenge normen voor de controle, door regelmatige veiligheidschecks en diepe onderzoekscontroles voor het voorkomen van kwetsbaarheden van het net en door de planmatige uitvoering van de voorschriften voor de veiligheid van informatie.