Vul het online formulier in om het aantal retouren te krijgen.

Retourzending goederen

Met de aankoop via  de webshop van Auto Krešo d.o.o. heeft u de optimale waarborg dat u waar voor uw geld krijgt. Als een product een verborgen gebrek heeft, sturen wij het vervangende artikel en betalen wij het geld terug!

De termijn voor het ruilen van goederen is 14 dagen en gaat in op de dag dat het artikel dat voorwerp van de overeenkomst is, in uw bezit overgaat. Meer informatie kunt u vinden in de rubriek  ‘Eenvoudig verbreken van contract

De Verkoper is verplicht het product in technisch deugdelijke staat te leveren.

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen en andere verplichtingen die zich bevinden in het domein van de bezorgdienst. In geval van een dergelijke beschadiging of ander gebrek is de koper verplicht direct bij de overdracht van de goederen  de reclamatie te richten aan de bezorger.

Retourzending van de goederen wordt niet erkend als de koper door zijn eigen fout het verkeerde product heeft besteld of als hem het bestelde product niet bevalt, behalve wanneer hij bereid is de kosten voor de retourzending op zich te nemen.

Stuur een e-mailbericht naar sales@autokreso.nl of vul het „Formulier voor retourzending van goederen” in, pak in een extra doos het niet-gebruikte artikel met oorspronkelijke doos.

Als de koper het artikel retour stuurt dat hem om een of andere reden niet bevalt, komen de verzendkosten voor diens rekening (retourzending naar ons adres en het sturen van een vervangend artikel). Stuur het naar ons adres en wij laten u per ommegaande weten wanneer het pakket bij ons aankomt en wanneer wij beginnen met de verwerking van de retourzending.  

Het retour gezonden artikel moet in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking zitten met stickers van de producent. Wij verzoeken u de oorspronkelijke verpakking niet kapot te maken en er niet op te schrijven, want anders zullen wij niet in staat zijn de retourzending over te nemen.

Belangrijk is dat op het pakket duidelijk staat geschreven: RETOURZENDING (POVRAT)

Wij behouden ons het recht voor retourzending van artikelen te weigeren, die niet volgens deze instructies retour zijn gezonden.

Retourzending van de artikelen naar ons adres kunt u verrichten via de bezorg- of koeriersdienst van uw eigen keuze.

Wij versturen  het pakket naar uw adres via de contractueel met ons verbonden koerier volgens de geldige tarievenlijst.  

Nadat wij uw pakket aannemen, zal die worden bekeken en uw verzoek zal binnen 24 uur vanaf de ontvangst worden verwerkt, uitgezonderd vrije dagen en feestdagen. Wij hebben het recht retourzending van het artikel tot 5 dagen te laten duren vanaf de bezorging van uw pakket aan ons adres.

Als u het geld terug wilt, zal dit binnen de kortst mogelijke termijn worden verwerkt. Terugbetaling van geld vindt op dezelfde wijze plaats als betaling van het artikel, het annuleren van een overmaking per betaalkaart binnen 5 werkdagen.

Speciale en unieke bestellingen – dat zijn bestellingen van zeer zeldzame, specifieke producten die geen commerciële waarde hebben, behalve voor de eigenaar/besteller, of goederen die Auto Krešo d.o.o. speciaal heeft besteld voor de besteller. Een voorbeeld zijn onderdelen voor auto’s als Bentley, Ferrari, Rolls Royce e.a., auto-onderdelen die speciaal voor de bestelling zijn vervaardigd, zeldzame banden en sportbanden etc. Voor die gevallen betalen wij niet het volledige bedrag terug, maar het bedrag verminderd met 50%.

Als de koper de goederen bestelt en zonder reden weigert (verpakking niet beschadigd, het bestelde artikel is het juiste en is intact), heeft Auto Krešo d.o.o. het recht de directe kosten van de zending en retourzending af te trekken van het betaalde aankoopbedrag.

Auto Krešo is verantwoordelijk voor materiële tekortkomingen van dingen die het op zijn website verkoopt conform de voorschriften van met name de Wet op verplichte betrekkingen van de Republiek Kroatië.

Auto Krešo d.o.o. bepaalt i.s.m. de service in welke categorie het retour gezonden product valt na ontvangst van het product.

 

Toegankelijkheid van producten en diensten van de webshop

Auto Krešo behoudt zich het recht voor ten allen tijde een product terug te trekken uit de verkoop.

De firma Auto Krešo behoudt zich te recht voor ieder mogelijk product uit de verkoop terug te trekken. In een dergelijk geval zal de firma Auto Krešo aan de koper van het niet-geleverde, maar wel bestelde product of dienst, het volledige bedrag terugbetalen van die producten die niet meer in het aanbod zijn opgenomen, of voor die diensten, die wel betaald zijn, maar niet geleverd, onafhankelijk van de reden van de terugtrekking van het product uit de verkoop of de niet-geleverde dienst. Ook behoudt de firma Auto Krešo zich het recht voor zijn diensten via de webshop te wijzigen of tijdig te stoppen of te onderbreken.

Het bericht over de status van het retour gezonden product en over de hoogte van het bedrag van terugbetaling zal de koper binnen 10 dagen via e-mail ontvangen. Terugbetaling aan de koper zal binnen uiterlijk 5 dagen worden uitgevoerd vanaf de datum van ontvangst van het bericht van de koper.