Vul het online formulier in om het aantal retouren te krijgen.

Reclamatie

Om uw productreclamatie zo snel mogelijk te behandelen, verzoeken wij u de benodigde documenten voor aanvang van de reclamatie-procedure naar ons te sturen.

Voor een reclamatie moet u het volgende naar ons opsturen::

 • Reclamatieformulier (link)
 • Kopie van de rekening
 • Voor ingebouwde onderdelen eisen wij indiening van de rekening/werkopdracht van de auto-mechanicus/service (voor onderdelen waarbij bijbehorende inrichtingen verplicht moesten worden veranderd of werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, verzoeken wij de rekening/werkopdracht bij te voegen). 
 • Foto van het hele artikel
 • Foto van de beschadiging waarvoor u een reclamatie indient (graag uit meerdere hoeken en adequaat verlicht)
 • Foto van het serienummer (indien aanwezig)

Algemene garantiebepalingen (bepalingen voor alle programma’s die onder de garantieregeling vallen)

 • De garantie gaat in op de dag van aankoop van het product door de eindgebruiker. In geval van ruil van een gekocht product, wordt de garantietermijn gerekend vanaf de aankoop van het eerste product (de datum op het garantiebewijs)
 • In geval van reclamatie voor een gekocht product, is een reclamatieformulier nodig, de rekening voor het gekochte product, voor ingebouwde onderdelen eisen wij indiening van  de rekening/werkopdracht van de auto-mechanicus/service  (voor onderdelen waarbij bijbehorende inrichtingen verplicht moeten worden veranderd of werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, verzoeken wij de rekening/werkopdracht bij te voegen)
 • De garantie is beperkt tot ruil van het ondeugdelijke product voor een nieuw product en/of teruggave van geld als het gereclameerde onderdeel om meerdere redenen niet meer verkrijgbaar is
 • Kosten die zijn gemaakt door derde partijen zijn niet inbegrepen in de garantie (bijv. kosten voor de inbouw, sleepdienst…)
 • Het product moet worden ingebouwd door gekwalificeerd(-e)/bevoegd(-e) personeel/service

De garantie zal niet van toepassing zijn onder de volgende voorwaarden (geldt voor alle programma’s die zijn inbegrepen in de garantiebepalingen)

 • Als het product niet is ingebouwd conform de instructies van de producent of als soortgelijke reparaties achteraf zijn uitgevoerd
 • Als een product is ingebouwd in een auto, waarin de catalogus niet voorziet 
 • Als het product is beschadigd bij inbouw of op incorrecte wijze is ingebouwd
 • Als het voertuig wordt gebruikt in de autosport of als taxi
 • Als er modificaties zijn aangebracht in de kracht/het toerental van de motor (tuning)
 • Als het voertuig onder ongunstige omstandigheden zijn werk verricht (te zware belasting, vracht/aanhangwagen  trekt, …)
 • Als de beschadiging is veroorzaakt door slecht onderhoud aan het voertuig of door een verkeersongeval
 • Als reguliere slijtage van materialen van teer optreedt bij klein materiaal (banden, remmen, batterijen, koppelingensets, kabels, gloeilampjes etc.)
 • De garantie geldt alleen voor fabrieksgebreken

Speciale garantie voor specifieke programma’s (garantie geldt niet)

Monroe :

 • Als zuigers of schokdemperpakkingen beschadigd zijn door inbouw met inadequaat gereedschap
 • Bij te vroege slijtage door gebruik van oude dragende elementen
 • Als de abrasie van de schokbrekers is veroorzaakt door incorrecte inbouw
 • De garantie geldt alleen als alle schokbrekers aan dezelfde as worden vervangen

Walker :

 • Als ter vervanging van een product niet ook de andere inbouwonderdelen zijn vervangen (houders, flenzen, …)

LUK, Valeo, Comline, Aisin, Sachs, Nipparts (koppelingensets, vliegwielen, …) :

 • Als bij de inbouw geen speciaal gereedschap voor de inbouw is gebruikt
 • Beschadigingen en incorrecte werking van een product door ondeskundige handelswijze/niet houden aan de instructies van de fabrikant
 • Als de beschadiging is veroorzaakt door verouderde/slecht onderhouden transmissie van het mechanisme

Nissens, Delphi, NRF, Van Wezel, Denso (airco-compressors) :

 • Als bij vervanging van de airco-compressor niet de benodigde werkzaamheden zijn uitgevoerd en de verplicht te vervangen onderdelen niet zijn vervangen (vervanging van het droogfilter en de expansieklep, schoonspoelen van het systeem als dat nodig is, controle van de hoeveelheid olie in de compressor, vullen van het koelsysteem met exact de voorgeschreven hoeveelheid van het koelmiddel, …)

Accumulators (Energizer, Bosch, Autopower, Vesna, Landport, Yuasa, …)

 • Als aan de accumulators eventueel geen reparaties zijn uitgevoerd door een bevoegde service
 • Als de elektrische installaties in het voertuig in ondeugdelijke staat verkeren
 • Bij gebruik in taxi’s
 • Als de accumulator langere tijd (langer dan 2 dagen) elektrisch leeg was (in dat geval treedt sulfateren van de elektroden op, waardoor de accumulator niet meer elektrisch kan worden gevuld)
 • Als de elektrisch lege accumulator bloot stond aan een temperatuur onder 0°C (in dat geval kan bevriezing van elektrolyt optreden en het breken van behuizing en elektroden)
 • Als de gebruiksaanwijzing niet is toegepast
 • Als de accumulator zonder elektrolyt is (betreft accumulators met onderhoud)
 • Als de accumulator te vol is gemaakt (zichtbaar gebrek aan elektrolyt, doppen hebben andere kleur)
 • Als de polen van de accumulator zijn beschadigd
 • Als de accumulator niet gebruikt is voor het doel waarvoor het bedoeld is of volledig leeg is

Garantie op een bepaald artikel is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de eerste koper.

De rekening als bewijs van aankoop is verplicht in alle stappen van de reclamatie-procedure.

Als reparatie/identieke vervanging van een artikel niet mogelijk is, behouden wij ons het recht voor een vervangend artikel aan te bieden van dezelfde of een grotere waarde of, indien vervanging niet mogelijk is, een deel van het geld terug te betalen dat in verhouding staat tot de resterende veronderstelde levensduur van het artikel.

Onderhoud en repareer het artikel altijd streng volgens de instructies van de fabrikant, want in het andere geval kan beschadiging aan het artikel optreden, die kan leiden tot ernstige ongelukken.

Auto Krešo d.o.o. zal de inname van het gereclameerde artikel op eigen rekening organiseren en naar een controle sturen. In geval van gerechtvaardigde reclamatie zullen de kosten voor  vervanging door een nieuw product/of terugbetaling van geld worden gedragen door Auto Krešo d.o.o. In geval van ongerechtvaardigde reclamatie zal de koper de kosten dragen.

Auto Krešo d.o.o. waarborgt de bedrijfsklare staat van zijn producten voor de duur van de garantie (rekenend vanaf de overdracht van het product aan de koper) en is verplicht in geval van reclamatie dit product ter controle en/of reparatie te sturen binnen een redelijke termijn. Als dat niet mogelijk is, is hij verplicht de koper een vervangend artikel van dezelfde of een grotere waarde aan te bieden, en als vervanging niet mogelijk is, het geld terug te betalen.

In geval van een geschil omtrent de legitimiteit van de productreclamatie, zal het product aan een deskundige rechtspersoon en/of juridische getuige-deskundige worden gegeven. Als de legitimiteit van de reclamatie wordt vastgesteld, draagt Auto Krešo d.o.o. alle kosten van het expertonderzoek. Mocht de reclamatie niet legitiem zijn, dan zal de koper de kosten dragen.