Privacyverklaring

Deze regels bepalen en reguleren hoe de Verkoper alle informatie gebruikt en beschermt, die kopers aan Verkoper doen toekomen als zij de website www.autokreso.nl bezoeken.

Een persoonsgegeven is belangrijke informatie die betrekking heeft op een bepaalde fysieke persoon of een fysieke persoon die kan worden bepaald. Onder persoonsgegevens vallen concreet alle gegevens waarmee de identiteit van de koper kan worden vastgesteld (bijvoorbeeld voor- en achternaam, e-mailadres, woonadres enz.).

De verwerking van persoonsgegevens is iedere handeling of groep handelingen uitgevoerd op persoonsgegevens, al dan niet met automatische middelen, zoals het verzamelen, opnemen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, intrekken, inzien, gebruiken, onthullen via overdracht, publiceren,  of anderszins toegankelijk maken, categoriseren of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen of het uitvoeren van logische, mathematische en andere operaties met die gegevens.

Door registratie op de website www.autokreso.nl geeft de koper door het aankopen als gast of het betreden van de website, toestemming dat de Verkoper diens persoonsgegevens verwerkt, die vermeld zijn in het registratieformulier, evenals gegevens die in het betalingsproces beschikbaar komen en andere gegevens. Dezelfde gegevens worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst en het bekend worden met de koopgewoonten van de koper, alsmede informatieve doeleinden en promotiedoeleinden voor de producten en diensten van de verkoper. De Verkoper verplicht zich tot het respecteren van de privacy van de persoonsgegevens van alle Kopers en zal hiermee omgaan conform de wet op bescherming van persoonsgegevens, resp. andere van toepassing zijnde voorschriften. Geen van de bovenvermelde persoonsgegevens mag de Verkoper onbevoegd gebruiken, noch toegankelijk maken voor derden, behalve in gevallen waarin de wet speciaal voorziet, of indien dit nodig is voor de realisering van de contractuele verplichtingen. Alle medewerkers en zakenpartners van de Verkoper dragen verantwoordelijkheid voor het naleven van het principe van de bescherming van privacy.

Over verandering van ieder persoonsgegeven dat bij de registratie is vastgelegd (bijv. woonplaats, bezorgadres) is de koper verplicht de verkoper in te lichten via het e-mailadres sales@autokreso.nl. Als de Koper niet meer wil dat de Verkoper op enigerlei wijze diens gegevens verwerkt, en wissing van diens gegevens eist, moet hij dit de verkoper melden via het e-mailadres sales@autokreso.nl

www.autokreso.nl (naam van de website) gebruikt cookies als sessie-identificator, oftewel de cookie bevat een ID van de sessie om te garanderen dat de webshop tijdens de sessie de browser van de koper, en daarmee de koper zelf, herkent en onthoudt en op deze wijze de aankoop mogelijk maakt.

Om het bezoek aan deze website zo aangenaam, functioneel en praktisch mogelijk te maken, slaat de website bepaalde informatie op in uw computer, zogenaamde cookies. Zij zijn ervoor om de website optimaal te laten functioneren en om uw kijk- en gebruikservaring te verbeteren. Door een bezoek aan en het gebruik van deze website stemt u in met het gebruik van cookies, die ook kunnen worden geblokkeerd. Daarna zult u nog steeds de website kunnen bekijken, maar zullen enkele mogelijkheden niet meer toegankelijk zijn.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje informatie, opgeslagen op uw computer, mobiele telefoon of tablet, die onmiddellijk kan worden geplaatst door de website die u bezoekt (eerste partij-cookies, of directe cookies) of in samenwerking met en ten behoeve van een website van een derde partij (cookies van derden, indirecte cookies). In de regel slaan cookies uw instellingen, de instellingen van de website e.d. op. Nadat u de website opnieuw opent, stuurt uw webbrowser cookies terug, die bij deze website horen. Daardoor kan de website informatie weergeven, die is afgestemd op uw behoeften. Cookies kunnen een breed spectrum aan informatie bevatten, inclusief een deel persoonlijke informatie. Dergelijke informatie kan alleen worden opgeslagen als u dat mogelijk maakt. De website zelf kan geen toegang tot informatie krijgen, die u hen niet heeft gegeven en heeft geen toegang tot andere bestanden die in uw computer zijn opgeslagen.

Hoe ze uit te schakelen?

Als u het opslaan van cookies in uw computer wilt uitschakelen, kunt u dat doen. Het blokkeren kan echter een negatieve invloed hebben op het gebruik van de website. Om cookies uit te schakelen, moeten instellingen en configuraties in uw browser worden geactiveerd. In het browsermenu kiest u de hulp en informatie-optie over cookies en u volgt de instructies.

Wat zijn tijdelijke cookies?

Tijdelijke cookies, of sessiecookies worden van de computer verwijderd op het moment dat de browser gesloten wordt. Met deze cookies slaan weblocaties tijdelijke gegevens op.

Wat zijn permanente cookies?

Permanente of opgeslagen cookies blijven in uw computer na sluiting van het programma van de webbrowser. Met deze cookies slaan weblocaties gegevens op, zoals naam en wachtwoord voor aanmelding, zodat u zich niet hoeft aan te melden bij ieder bezoek aan een bepaalde weblocatie.