Eenzijdig verbreken van de overeenkomst

Alleen de Koper die een koopovereenkomst op afstand op bovenbeschreven wijze heeft gesloten, heeft, zonder redenen te hoeven aanvoeren, het recht binnen 14 dagen eenzijdig de overeenkomst te verbreken. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag dat de Koper of een derde persoon, aangewezen door de Koper, die zelf niet de vervoerder/bezorger is, het artikel dat voorwerp van deze overeenkomst is, in bezit is gegeven. Als de Koper in één bestelling meerdere artikelen heeft besteld, die gescheiden moeten worden geleverd, resp. als het gaat om een artikel dat wordt bezorgd in meerdere onderdelen of meerdere zendingen, gaat de termijn in op het moment dat het laatste onderdeel of de laatste zending in bezit is gegeven.  

De Koper is verplicht voor het verlopen van de termijn voor eenzijdige verbreking de Verkoper te berichten over diens besluit om de overeenkomst te verbreken en wel via e-mail met de volgende gegevens:

Met het sturen van deze e-mail wil ik de volgende artikelen terugsturen: (opsommen)

  • Voor- en achternaam van de koper
  • Adres van de koper
  • Bestelnummer
  • Rekeningnummer
  • Datum

Bovenvermelde gegevens moeten worden ingevuld en verstuurd naar het e-mailadres: sales@autokreso.nl. De Verkoper zal zonder uitstel de ontvangstbevestiging van het bericht van de eenzijdige verbreking van de overeenkomst per e-mail opsturen. 

Als u eenzijdig deze Overeenkomst verbreekt, zullen wij het geld terugsturen, dat wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten van de bezorging, zonder uitstel, en uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag dat wij uw besluit over de eenzijdige verbreking van de overeenkomst ontvingen. De kosten voor de terugzending van de goederen draagt de Koper. Terugbetaling van het geld vindt op dezelfde wijze plaats als u heeft betaald. Wij kunnen slechts terugbetalen nadat de goederen bij ons terug zijn of nadat u ons een bewijs levert dat u de goederen heeft teruggestuurd. U bent verplicht ons de goederen direct terug te sturen, en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag dat u uw besluit over de eenzijdige verbreking van de overeenkomst heeft toegestuurd. U stuurt de goederen op een bewijsbare wijze per post naar het adres: Auto Krešo d.o.o., Zagreb, Biokovska 1B, onder vermelding van EENZIJDIGE VERBREKING of persoonlijk in de winkel op het adres  Biokovska 1B, 10000 Zagreb. U heeft tijdig voldaan aan uw verplichting als u voor verloop van de termijn van 14 dagen het pakket stuurt naar ons adres. U bent verantwoordelijk voor iedere waardevermindering van het artikel dat het resultaat is van het hanteren daarvan. Als het product in ondeugdelijke staat is teruggestuurd, met grotere beschadigingen of zonder onderdelen en documentatie, en indien die niet bezorgd worden binnen een termijn van 8 dagen, heeft de Koper niet aan zijn verplichting voldaan de goederen terug te sturen en is de Verkoper niet verplicht de betaalde middelen terug te betalen.

Alle informatie over de retourzending van goederen/producten en geld kan de Koper krijgen via telefoonnummer: +385 1 3030 300.