Bezorging van de goederen

Alle goederen worden aan huis bezorgd door een koeriersdienst (bezorgdienst). Als u niet thuis bent, zal de koeriersdienst een bericht in uw brievenbus achterlaten met bevestiging van niet-bezorging.

Verlies of beschadiging van de zending

Uw pakket/zending is verzekerd tegen verlies of beschadiging tijdens de zending. Eventueel beschadigde producten vervangen wij door nieuwe. Wij verzoeken u ons onmiddellijk per e-mail te berichten over het beschadigde pakket. Verplicht is hierbij een foto van de vernietigde verpakking voorafgaand aan gebruik van het product, zodat wij u instructies voor de volgende stappen kunnen geven.

Bepalingen voor de bezorging

De bezorging wordt uitgevoerd tot aan de toegang van het opgegeven adres. Als het om een gebouw gaat, is de bezorger niet verplicht de goederen te brengen naar de verdieping waar de koper zich bevindt, maar slechts tot aan de ingang van het gebouw. Bezorging wordt uitgevoerd door een bezorgdienst/transportdienst.

Bezorgingstermijn

De bezorgingstermijn bedraagt 4-5 dagen vanaf de afname van het pakket in ons magazijn.

Uitgezonderd zijn plaatsen waar geen dagelijkse bezorging plaatsvindt en waar bezorging alleen mogelijk is volgens een bezorgingsschema of in geval van noodweer.

Prijs van de bezorging

Voor de bezorging wordt een bedrag in rekening gebracht van 10 euro.

Overhandiging van het product

Het pakket wordt bezorgd op het door u opgegeven adres. Indien u niet thuis bent, zal de bezorgdienst een bericht in uw brievenbus achterlaten met gegevens over de niet-voltrokken bezorging. De producten zullen zo worden verpakt dat ze bij normale behandeling tijdens het transport niet kunnen worden beschadigd. De koper is verplicht bij de overname van het product eventuele beschadiging te controleren en onmiddellijk te reclameren bij de koerier, die het artikel heeft bezorgd, dan wel weigeren het pakket waaraan beschadigingen aan de buitenkant te zien zijn over te nemen. De koper is verplicht bij de overname van het artikel het afleveringsbewijs of de vrachtbrief  te ondertekenen . De bezorgdienst neemt dit aan als bewijs van overhandiging.  

G.LS / EURODIS Pakketbezorging  

Auto Krešo bezorgt i.s.m. de firma G.LS Croatia d.o.o. / EURODIS pakketten in Nederland.

Indien levering van het geselecteerde product onmogelijk blijkt, omdat het niet op voorraad is, is de Verkoper verplicht de Koper hierover onmiddellijk op de hoogte te stellen. De Koper heeft het recht de overeenkomst te verbreken en geld terug te eisen of akkoord te gaan met een latere leveringstermijn. Gepoogd wordt alle bestelde artikelen in één pakket te verzenden. Als dat vanwege het voorraadbestand niet mogelijk is, heeft de Verkoper het recht meerdere pakketten te verzenden. De bezorging vindt plaats volgens de gebruiksvoorwaarden van de bezorgdienst en gaat in op het moment van overdracht van het product aan de bezorgingsdienst.

Als het product dat is gericht aan de Koper, wordt teruggestuurd omdat de bezorgdienst de bezorging niet kon uitvoeren, wordt de Koper hierover per e-mail bericht en zal hem worden aangeboden het bestelde product, op verzoek van de Koper per e-mail, opnieuw te bezorgen op het adres van de Koper of ontvanger.

Als de Verkoper via de bezorgdienst het product aan de Koper levert, is de Koper verplicht zijn handtekening te plaatsen op het afleveringsbewijs, zodat hij heeft bevestigd dat het product ordelijk is geleverd. Indien de Koper een artikel bestelt, maar weigert aan te nemen, heeft de Verkoper het recht van het betaalde bedrag de bezorgingskosten en andere kosten die daarmee samenhangen af te trekken.  

Onder de bezorgingstermijn vallen niet:

  • de dag van ontvangst/indiening van de bestelling
  • tijd van vertraging wegens onjuist of onvolledig adres van de Koper
  • tijd van vertraging wegens overmacht of andere redenen waarvoor de Verkoper geen schuld draagt
  • vrije dagen aan het begin of eind van de levertermijn